Malý aj veľký fantastický tieň

Pri návrhoch vnútorných priestorov si musíme uvedomiť jedno dôležité obmedzenie. Okolo nás vidíme iba tri dimenzie. Šírka, výška, hĺbka. Nepoznáme nič iné, čo by nám mohlo lepšie definovať tvar čohokoľvek. Je to však celkom prirodzené, akosi sme sa s trojrozmeráčom v...