ach tie schodiská. už sme hovorili o tom, aké miesto má schodisko v priestore. je to jednou z najväčších výziev v interiéri. existuje mnoho foriem a nápadov, ako zvládnuť prepojenie jednotlivých podlaží. večnou otázkou ostane vhodný výber materiálov pre schodiskové stupne, stvárnenie zábradlia a madiel, nosná konštrukcia ramien a nakoniec, detaily a technické prevedenie. zjednodušenie by sa dalo povedať: ak si chceš preklepnúť svojho architekta, nechaj ho nakresliť tvoje nové schody… veľa sa dozvieš