Odbočíme od témy interiérov trošku do iného priestoru. architektúra je rozhodne znakom spoločnosti, v ktorej a pre ktorú vzniká. londýn hľadal umelecké dielo do 180m pre svoju olympiádu. nakoniec zvolili Kapoora pôvodom z indie a jeho 115 metrový orbit. nejedná sa o dielo s jasným konštrukčným riešením. žiadna symetria, žiadna rovnomernosť ako to väčšinou platí pre oceľové prútové konštrukcie, tre..