Reklamná agentúra, Bratislava, Slovensko, 2009-12 | KENDU ateliér interiérovej tvorby, kancelária interiérového dizajnéra
© 2012 Ateliér KENDU

Reklamná agentúra, Bratislava, Slovensko, 2009-12

Realizácia

Tvorba dizajnu zohľadňuje potreby úspešnej marketingovej a komunikačnej agentúry sídliacej v rekonštuovanej historickej budove v centre mesta. Reprezentatívne priestory s nadčasovým návrhom interiéru kladú dôraz na jedinečnosť agentúry a odrážajú jej tvorivý charakter. V priestoroch agentúry sú vytvorené intímne zóny vhodné na telefonovanie či relax. Zasadačky vzbudzujú pozitívne a tvorivé emócie vzhľadom na inštalované plexi kubusy s meniacim sa farebným osvetlením či inštaláciou trávnika na stenách.