ak sa s niekým bavíme o minimalizme, nazvime to tak, automaticky prepíname na základné nastavenia, ktoré v sebe nesú podstatu tvorby interiérového priestoru. detail, funkcia a proporcia zrazu nie sú iba frázy, ktorými sa vaščinou plytvá, ktoré bežne iba tvoria obsah textu o práci dizajnéra alebo architekta. pri ‘minimalizme’ je nevyhnutné sa na tieto frázy zamerať a skutočne s nimi pracovať. a to z jednoduchého dôvodu. vo funkčnom prostredí sa človek môže uvoľniť od vplyvu milióna iných vecí. do očí mu vtrhne každý detail, každý roh či spoj až nadobúda pocit, že vidí všetko. preto aj dve, tri pripomienky môžu spôsobiť, že výsledný efekt je na konci stále neistý… tu už nestačí byť iba dosť dobrý, tu treba byť stopercentný… od začiatku… taký malý boh… nemožné?http://thisispaper.com/Reiichi-Ikeda-IRO-Hair-Salon