O týchto pojmoch má svoj obraz asi každý. Všetci sme o nich počuli, čítali, dokonca niektorí máme s nimi osobné skúsenosti. Naše obrazy sú ale dosť rozdielne. Niekto pri týchto výrazoch iba dvíha obočie, riadi sa rozumom a nikdy nepripustí, že existuje niečo, čo sa vymyká zdravej logike. Iný vešia kryštáliky, behá prútikom po záhrade, seká oblúky do stien. Poniektorí prijímajú to, čo sa iným už zdá nadprirodzené.

Pochopiť, o čo vlastne ide, sa nedá robiť tak, že budeme študovať tieto oblasti osve. Skúsime to trošku premiešať, posplietať pojmy s dojmami a opísať náš obraz.

Slovenský stavebný zákon píše o požiadavkach pre posúdenie vhodnosti plánovanej stavby, spomína geopategónne zóny, ionizačné žiarenie, podzemné rieky a iné zaujímavosti, ktoré na prvý pohľad pôsobia abstraktne o to viac, že ďalšie podrobnosti sa už hľadajú ťažsie. Ide v podstate o to, aby sme nie príliš stavali tam, kde sú tektonické zlomy, vyššie rádioaktívne žiarenie, nestabilné geolologické podmienky atď. Všetky tieto veci nás ovplyvňujú, hoci ich nevidíme. Veď si predstavte, že by ste žili v lokalite, o ktorej je známe, že je pod ňou diera po zemetrasení spred 50 rokov. Je to v pohode, no keď uvidíte v telke zemetrasenie v Japonsku, Afganistane alebo v Indii, v hlave sa vám táto diera automaticky objaví. Ľudia pod sopkou žijú neustále s myšlienkou, že ich kedykoľvek pyroklastické prúdy premenia na kameň a prach, kým žmurknú.  Keď sa pohne magma, cítia, možno i počujú vibrácie zeme a vidina žeravej lávy je pálčivejšia. Uznajme, že veci, ktoré priamo nevidíme, môžu náš život dosť ovplyvniť.

Úkazy o ktorých píšeme, sú však iba dôsledkom oveľa vážnejšieho typu žiarenia, ktoré sa neprejavuje ani zvukom, ani nespôsobuje vibrácie, ktoré by sme mali pri posedení s tyčou rádia nejako vnímať. Jadro našej zeme je silne rádioaktívne, časť tejto energie preniká na povrch a žiarenie prenikne cez nás ďalej do vesmíru. Rádioaktívne (presnejšie ionizačné) žiarenie je čistá energia, ktorú naše jadro chŕli do všetkých smerov. Táto energia prúdi priamo, ale miestami môže zmeniť smer a odrážať sa napríkad od masy betónu a unikať cez menšie prekážky napríkad cez sklo okna. Táto energia je jednoznačne okolo nás, prúdi a vyžaruje zo zeme miestami slabo, miestami silnejšie. Časť energie zachytia naše stavby, časť do stavby prenikne a potom sa odráža od stien, preniká cez nás, vytvára prúdy, ktoré menia smer až kým nevyletia zase von. Prúdenie energie vo vnútri budov je  nepretržité, keďže naše jadro je fest rádioaktívne a len tak rýchlo sa mu energia neminie.

Až sme sa dostali k bodu, kde treba vysvetliť pojem energia. Existujú prvky, ktoré sú navonok úplne rovnaké, avšak vo vnútri sú ich atómové jadrá úplne rozdielne. Jedno jadro je stále a môže vytvoriť reálnu hmotu, trebárs hrudu uránu. Druhé jadro je nestále, elektróny v ňom chaoticky kmitajú a nevedia sa dať dohromady, odrážajú sa od seba a preto vyletujú preč z tej hrudy. Týmto, nazvime to antiprvkom, hovoria odborne izotopy. Sú súčasťou prvkov a zároveň a nie sú, až je to také mystické.  Niečo je rádioaktívne preto, lebo hmota sa nevie celkom udržať pohromade, postupne sa rozpadáva tak, za sa mení na energiu resp. žiarenie. Tento rozpad spôsobujú izotópy samotného prvku, ktoré tým, že furt kmitajú, narážajú do seba. Ak narazia veľmi silno do stáleho jadra atómu, vyťuknú z neho pár neutrónov, stáva sa tiež nestále a začína kmitať. Ak sa toto deje vnútri našej zeme, vyťuknuté neutróny odlietajú veľkou rýchlosťou. Ako strely prenikajú na povrch zeme.  Ak narazia do nášho tela, väčsinou nami preletia, sú totiž veľmi malé. V čom spočíva teda nebezpečnosť tohto žiarenia, tejto neviditeľnej energie? Naše telo tvorí najmä voda, teda molekuly vodíka a kyslíka. Ak žiarenie trafí molekulu vody v našom tele, zničí ju a rozštiepi vodík v nej na hélium. Trošku to pri tomto procese páli, au. Toto je príčinou chorôb z ožiarenia, týmto rozpadom molekúl a našich buniek vzniká napríklad rakovina.

Geopatogénne a ionizačné zóny sú teda oblasti, kde rozhodne prúdi istá forma energia; kmitaním vzniká vlnenie, ktoré nás výrazne ovplyvňuje. Niekedy v nás iba vzbudzuje dlhodobé napätie, inokedy priamo ohrozuje naše zdravie. Týchto neviditeľných energií sa nám dostáva nie len zo stredu našej zeme, ale aj zo slnka či vesmírom z iných hviezd.

Energia predsa má jeden základný prejav a tým je svetlo. To vzniká napríklad pri štiepením vecičiek na slnku. Napríklad pri sublimovaní meteoritu sa stretnú jeho atómy s atómami vzduchu, meteorit sa úplne rozpadne, doslova sa rozplynie a vzniká plazma o teplote povrchu slnka, rovnako žiarenie a svetlo podobné tomu slnečnému.

Niekto je na tieto energie citlivejší. Iný je odolnejší a týmto vplyvom rôznych energií odoláva relatívne dobre.

Dávno predtým, ako sme toto všetko mohli vedieť, asi pred 4 tisíc rokmi v starovekej Číne začali prvýkrát uplatňovať veľmi zaujímavú filozofiu, ktorú ľudia odpozorovali z prírody počas života v nej. V skratke, táto filozofia hovorí, že aby veci správne fungovali, musia byť medzi sebou v rovnováhe. Ľudia vnímali, že život na púšti alebo v ľade je ťažší, ako niekde na lúke pri lese s jazerom, pozorovali ako sa správajú zvieratá, poznali rastliny. Svoje poznatky neustále rozširovali. Podľa toho, čo zistili, si vedeli vybrať miesto, kde by bol ich život lepší. Postupne sa táto filozofia – pozorovanie prirodzeného prostredia – rozširovala na rôzne oblasti – medicína, astrológia, architektúra, poľnohospodárstvo, psychológia. Feng-shui nie je vymyslený príbeh, zapadá do darwinovej teórie aj do einsteinových rovníc.  Vplyv farieb na človeka je iba časťou ľadovca čínskych pozoravaní. Vo väzniciach sa používa ružová farba pre skrotenie impulzov drsných chlapov. Ak v zime nie je čím kúriť, hrejivé pocity sa docielia natretím stien teplými farbami. Funguje to. Okrem týchto ľahko uchopiteľných faktov feng-shui hovorí o prúdení energie, ktorú vyžarujú všetky predmety okolo nás, vrátane nás samotných. Tieto energie sa navzájom dopĺňajú, krížia, podporujú alebo utlmujú.

Vedľajším efektom tohto energetického prúdenia je, že ovplyvňuje naše pocity. Lekári zistili, že naše pocity sa tvoria v mozgu vďaka spleti neurónov, ktoré kmitajú. Toto kmitanie je v princípe rovnaké ako kmitanie v jadrách atómov. Fyzici zase dokázali, že celá podstata vesmíru tkvie práve v pochopení vzniku tohto kmitania a zistenia, kde sa berie energia, ktoré toto kmitanie, vlnenie, žiarenie spôsobuje. Domnievajú sa, že celá energia vesmíru pochádza z jediného momentu, ktorá vznikla pri veľkom tresku. Ak sa vrátime k farbám, môžeme ich vnímať vďaka svetlu, ktoré ako vieme, nie je v skutočnosti biele, ale sa skladá z farieb dúhy. Od červenej kocky sa odrazí iba červená časť tohto svetla, ostatnú čast pohltí kocka. Červené svetlo má svoju vlnovú dĺžku, kmitanie. Práve toto vlnenie náš mozog príjíma a vytvára  pocity. Modré svetlo má inú vlnovú dĺžku, preto náš mozog bude kmitať inak ako pri červenej farbe a preto budú aj naše pocity iné, rozdielne. Aj keď sa tomu ťažko verí, priestory, predmety a ľudia skutočne vyžarujú energiu, ktorá na nás rozhodne svojimi vibráciami vplýva.

Anjeli a démoni sa môže zdať náročná téma. Ale nič podivné v tom nie je. Určite mnohí z nás poznáte, čo je to depresia. Vtedy je človek posadnutý všetkými svojimi démonmi, nič ho nezaujíma, myšlienky má čierne. Hlboká depresia sa musí liečiť a nie je ľahké sa jej zbaviť. Netreba snáď spomínať, že depresiu si človek navodí väčšinou sám, tým ako žije, čím alebo kým sa obklopuje. Ale ak sami seba dokážeme dostať na dno, musí existovať cesta, ako sa dostať do nirvány.  K tomu potrebujeme svoje mozgové bunky správne rozkmitať aby to fungovalo. Niektoré kamienky vyžarujú energiu, ktorá pomáha správnej vlnovej dĺžke, nie sú na škodu, pomáhajú správne rozkmitať našu vnútornú energiu. Rôzni ľudia sú citliví na rôzne energie, vnímajú veci, ktoré iní nedokážu. Zvieratá sú však oveľa citlivejšie. Dokážu vycítiť búrku alebo zemetrasenie, mačky a psy si v miestnosti vždy vyhľadajú iba top flek. Tiež sú známe situácie, keď sa pri terapiách používajú na liečenie ľudí práve zvieratá, parádne sú kone, delfíny, tučniaky a vôbec mláďatá cicavcov. Toto je jedným z dôležitých poznatkov. Jasne ukazuje ako iné veci vyžarujú a pohlcujú energie, ktoré tu krúžia. Či v nás budú prevažovať anjeli alebo démoni, je z väčšej časti závislé na nás.

 

Nakoniec ešte dopĺňame krásny príklad ako vibrácie (v tomto prípade zvukové vlny) dokážu osloviť naše zmysly