pokiaľ spätne preberieme naše doterajšie pôsobenie, na stavbách sme vymenili mnoho majstrov. dôvody boli väščinou rovnaké… zlá finalizácia omietky… nerovnosť sa zvýrazní o to viac, o čo viac je lesklejšia jej konečná úprava. samozrejme, dokonalosť nie je cieľ, cieľ je k nej byť čo najbližšie. a keď to niekto nevie, tak to proste nevie! rovnako si my nevieme predstaviť, že by niekto, kto nevie urobiť rovnú stenu, by dokázal urobiť podobne dokonalú anti-dokonalosť.
… preto… ak chceš zistiť, či je tvoj majster ten správny, stačí sa ho opýtať, či pri práci občas používa aj bočné svietenie…