Niektorí z nás sa začiatkom roka začínajú oťukávať v novej práci, ktorej obetujú veľa svojho času. V prvých týždňoch sa jednoducho nesluší odchádzať z práce skôr, a už vôbec nie pred šéfom. Je pritom zaujímavé sledovať krivky a stimuly interiéru s otázkou – kam som sa to dostal?! Jazzový nábytok, nalíčené tapety, lietajúce podlahy, nič nové či prevratné. Nakoniec, je to iba časť vecí, ktoré ovplyvňujú náš celkový pocit a dojem z interiéru. Pocit hrá prvé husle pri vynášaní rozsudkov páči-nepáči.

01 pohlad do otvorenej kancelarie A

Väčšinu ľudí pracujúcich v kanceláriách trápi niečo úplne iné ako čerešňový laminát a nové vitrínky. O tom zdá sa mnohí zamestnávatelia primálo tušia. Nevedia, ako dobre nastavený interiér môže vniesť do našej práce viac príjemného pocitu. O vplyve na celkovú efektivitu preto netreba teraz hlbšie filozofovať. Oveľa náročnejšie je odbúrať zaužívané vnímanie kancelárií (siaha do čias klepotavých konzulov), kde každý sedí v samostatnej miestnosti izolovaný od akéhokoľvek diania. Takýto koncept ‘radovky’ je z dnešného hľadiska za horizontom, poskytuje iba pocit súkromia jednotlivca, čo nezaručuje vždy aj pocit dobrý. Vo vzťahu k celkovému fungovaniu živej a modernej firmy sú samostatné kancelárie plodným priestorom, ktorý podnecuje – nerozhodnosť, pocit nespolupatričnosti, stagnáciu, klebety, miesto pre úkryt a odrezanie sa od komunikácie s ostatnými kolegami.

02 kuchynka

Ale ako vytvoriť efektívne pracovisko pre manažérov, výkonných zamestnancov či technický personál? Ako ich usadiť, aby súkromie v otvorenej kancelárii nestratili? Kam umiestňovať plochy a priestory pre počítačové skrine, skenery, tlačiarne, faxy a pevné linky? Kde sa budú zamestnanci stravovať? Kde sa prehodí reč s kolegom na témy pracovné, pirátske, súkromné? Kam usadiť klienta, keď prišiel iba sám a vo veľkej zasadačke je pre dvoch neútulno? Stačí nám skutočne menej priestoru? 

03 rychle stretnutie pre male skupiny

Táto téma má veľký potenciál na úvahy aj praktické skúsenosti. Všetci, čo pracujeme v kanceláriách, máme k nej čo povedať. U nás sa prvé husle ladia podľa prirodzene sa vyvíjajúcich zásad, ktoré podporujú viac priestoru pre zmenšujúce sa pracovné plochy; samostatné kancelárie nahrádzajú otvorené; lepšia kontrola hluku a súkromia; väčší počet pohotovostných stretávacích miestností a zón, menej veľkých konferenčných priestorov; plochy pre flexibilné priestory s premenlivým účelom využitia; spoločné a verejné priestory s prirodzeným odrazom smerovania a cieľom spoločnosti. Zariadenie a vybavenie kancelárií a jeho funkcia tvorí súčasť brandingu spoločnosti. Pri všetkých zásadách je dobré vnímať súčasnosť a predísť tak šoku zo zmien kancelárskych priestorov v budúcnosti.

01 pohlad do otvorenej kancelarie B

http://www.pinterest.com/atelierkendu/workstation-offices/