V našej malej Brátiške sme čerstvo nainštalovali sklenú priečku. V Starom Meste je viac ako pravdepodobné, že stropy budú vysoké a sklá chcú elegantne siahať od podlahu po strop. Viac ako pravdepodobné tiež je, že sklené platne na miesto realizácie sa nedostanú jednoducho, po schodoch a výťahu ani nehovoriac. Jediná možnosť ostáva cez okno. Naša rada teda znie – Predtým ako sa rozhodneš pre sklenú priečku, zmeraj si okenný otvor a pozri sa von, nech vieš, na čom si.

No toto je len špička, ktorá ťa neminie. Vnímanie skla v interiéri a jeho použitie na deliace priečky je z pohľadu užívateľa častokrát kontroverzné. Vnáša do priestoru prvky fantasy, niekedy dokonca semä schizofrénie.

Je to dané práve vlastnosťou skla – prepúšťa takmer sto percent svetla a nie je ho v podstate vidieť – preto ho milujeme. Podvedome však vieme, že sklo priestor delí, ale vizuálne nič nevidieť. A tu tkvie koreň kontroverzie. Sklo má totiž jednu neodmysliteľnú vlastnosť – okrem svetla prepúšťa aj všetko súkromie – preto ho nenávidíme.

A tak ešte jedna múdrosť – Z dvoch jednému nevyhovieš, alebo mucha do skla nenaráža preto, že ho nevidí, ale preto, že je blbá.

 

Z pohľadu užívateľa je