Z istého pohľadu sa dizajn môže javiť ako veľmi relatívny pojem. Pár ľudí si dalo záležať a takto efektne vyjadrili prirodzený vnemový nedostatok človeka. Jeden sa jednoducho nedokáže rozhodnúť, ktorým smerom sa vlastne točí. Ak by to niekto z vás predsa len dokázal s istotou rozlíšiť, tak vedzte, že to nie je normálne ;D